Summa Techniek is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor Teclab, dat in nauwe samenwerking met bedrijven in de maakindustrie opleidingen ontwikkelt en uitvoert. De raad van commissarissen heeft Saartje Janssen benoemd tot directeur van dit centrum voor innovatief vakmanschap. Met ingang van het nieuwe schooljaar volgt zij hiermee Hans van Brussel op, die voor deze functie was gedetacheerd vanuit het Summa College. Saartje vervult de rol naast haar functie als directeur van Summa Techniek en Summa Procestechnologie.

De opdracht aan Saartje is het realiseren van een verdergaande opschaling en integratie van alle opleidings- en ontwikkelactiviteiten van Teclab op de Brainport Industries Campus. In het kader van het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst wordt daartoe samengewerkt met Summa Techniek, Brainport Industries, Brainport Industries College, Fablab en Fontys.

Partnerpaviljoen

“Het ontwikkelen van gouden vakmanschap vereist een innovatieve leeromgeving die alleen tot stand komt door intensieve samenwerking tussen school en bedrijf”, zegt Saartje Janssen. “Dit komt onder andere tot uiting in het Partnerpaviljoen, dat deel uitmaakt van het project Fabriek van de Toekomst. Hierin komen onderwijs en bedrijfsleven samen. Bedrijven leveren en gebruiken hoogwaardige machines, waarmee ook studenten hun producten kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen de studenten diensten verrichten voor de bedrijven. Zo leren zij van en in de praktijk.”

Een leven lang ontwikkelen

John Blankendaal, directeur van Brainport Industries, voegt hieraan toe: “De functie van Teclab voorziet onder andere in de versterking van de niveau 4 bbl-opleidingen. In het kader van een leven lang ontwikkelen van groot belang voor veel medewerkers van onze bedrijven. Maar ook voor starters, want mbo-studenten met een leerbaan hebben een betere start op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad.”