Samen met Cadmes en Van Hoorn Carbide heeft Teclab een frees vervaardigd met een diameter van 200 cm en een lengte van 600 cm. Deze frees was op twee plekken te bewonderen tijdens de Technishow 2016. Een schitterend voorbeeld dat bewijst waartoe Teclab in staat is!