Onze projecten

De technologische ontwikkelingen gaan hard. Nieuwe technologieën ontstaan, bestaande worden verbeterd en innovatie na innovatie ziet het levenslicht. Dit stelt hoge eisen aan technisch personeel. Zeker in Brainport Regio Eindhoven.

 

Teclab speelt hierop in met topopleidingen op mbo-niveau 4+. Onze opleidingen spelen in op de behoeften van het bedrijfsleven. Studenten hebben daardoor een grotere kans op een goede baan in de hightechbedrijven, medewerkers van deze bedrijven kunnen bij ons hun kennis en vaardigheden ontwikkelen en vergroten.

 

Teclab werkt nauw samen met bedrijven in Brainport Regio Eindhoven. We stellen onze kennis, productie- en onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan bedrijven en ontwikkelen onze opleidingen, masterclasses, cursussen en workshops samen met hen. Cruciaal is de rol van de docenten: dit zijn specialisten uit het bedrijfsleven. Ieder jaar leiden we vijftig nieuwe docenten op. Alleen zo kunnen we de meest actuele kennis overdragen aan de studenten.

 

Onze projecten