Eindaudit: veel vertrouwen in Teclab

Teclab heeft een sterk fundament neergelegd en is klaar voor een verdere groei. Dat stelt de expertcommissie in haar eindaudit.

 

Teclab is een van de vier Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) die eind 2012 extra geld van het ministerie van Onderwijs kregen. Doel was om in vijf jaar tijd het techniekonderwijs op mbo-niveau naar een hoger plan te tillen. Eind vorig jaar vond de eindaudit plaats. Hoofdconclusie: Teclab is succesvol met een onderwijsaanbod dat inspeelt op de behoefte van de bedrijven in de regio en ook gedragen en gewaardeerd wordt door die bedrijven.

Betrokkenheid bedrijven

De commissie noemt het commitment van het bedrijfsleven een grote verdienste van Teclab. Ze zijn betrokken bij het onderwijsprogramma, geven gastlessen (meer dan 70 gastdocenten!) en investeren in apparatuur ten behoeve van de opleidingen. De verhuizing naar Brainport Industries Campus is logisch, aldus de commissie. “Het stelt Teclab in staat om de stap te zetten naar een learning community.” De auditors bevelen aan om het businessplan te herijken op de nieuwe situatie en daarbij ook de inrichting en invulling van de organisatie en de bemensing tegen het licht te houden. Wij zijn trots op het behaalde resultaat en gaan met de aanbevelingen aan de slag!