Verspaningstechnoloog BBL4+

Medio Februari start voor de 5e maal de opleiding Vespaningstechnoloog BBL 4+. In de groep die start is een plek vrijgekomen. We kunnen dus nog 1 cursist plaatsen in deze groep. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldingsformulier, of contact opnemen met Ton v Weert 06 20 95 95 55

Cursus 3D printen basis

Cursus 3D printen basis
Een indruk van de basiscursus 3D printen bij Teclab in samenwerking met Lay3rs. Op de foto ziet u docent Frits Stam aan het werk ! De cursisten leren hier een eenvoudig ontwerp te maken met webbased tekensoftware, en vervolgens leert men de printer voor te bereiden om het ontwerp te printen.  

Vakkanjer wedstrijden bij Teclab en Summa College

Vakkanjer wedstrijden bij Teclab en Summa College
Hieronder een impressie van de vakkanjer wedstrijden op de Frederiklaan. Op de foto's ziet u een aantal deelnemers druk bezig aan hun opdrachten. Meer informatie vindt u op www.devakkanjers.nl. Op deze site vindt u ook een mogelijkheid om live mee te kijken.  

Onderzoek naar invloed snij- en koelvloeistof

Ter voorbereiding van een seminar op 21 januari dat we samen met Mikrocentrum organiseren hebben we afgelopen week diverse onderzoeken gedaan samen met het bedrijf 2-s, en van den Akker, naar de invloed van snij- en koelvloeistof op het verspanen van verschillende aluminium legeringen en RVS. In het youtube filmpje kan je de gevolgde werkwijze kort zien.  

Gastdocenten bij Teclab

Teclab werkt intensief met het bedrijfsleven samen op die manier goed onderwijs te verzorgen. De content van de opleidingen wordt in overleg met de betreffende bedrijven bepaald en de invulling van de specifieke lessen van de BBL4-opleidingen worden verzorgd door specialisten uit het bedrijfsleven.   Afgelopen september is Teclab BV met de BBL4-opleiding 'verspaningstechnoloog' gestart met de 4e lichting studenten, komende februari start de 5e lichting en de groep voor september 2016 begint al vol te lopen. Een kort verslag: Zoals bijna elke dinsdagavond wordt de technologie door gastdocenten verzorgd. Allen zijn enthousiaste…

Informatie over mogelijke Subsidies

Op de website van Brainport Industries College vindt u informatie over subsidiemogelijkheden voor diverse technische opleidingen: www.brainportindustriescollege.nl/bedrijf/subsidies