Teclab naar Brainport Industries Campus

Summa Techniek is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor Teclab, dat in nauwe samenwerking met bedrijven in de maakindustrie opleidingen ontwikkelt en uitvoert. De raad van commissarissen heeft Saartje Janssen benoemd tot directeur van dit centrum voor innovatief vakmanschap. Met ingang van het nieuwe schooljaar volgt zij hiermee Hans van Brussel op, die voor deze functie was gedetacheerd vanuit het Summa College. Saartje vervult de rol naast haar functie als directeur van Summa Techniek en Summa Procestechnologie. De opdracht aan Saartje is het realiseren van een verdergaande opschaling en integratie van alle…

Lees nu het jaarverslag 2017 online

Lees nu het jaarverslag 2017 online
Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en opleidingen van Teclab zoals die in 2017 zijn vormgegeven, lees dan het Teclab jaarverslag online. Je kunt het verslag ook opvragen per mail. We wensen je veel leesplezier!